Rent a Vespa Belgrade

 • Kneza Miloša 97, Belgrade

Uslovi iznajmljivanja

Opšti uslovi

U nastavku su navedeni opšti uslovi ugovora o zakupu koji su zaključili kompanija (u daljem tekstu RENT A VESPA BEOGRAD DOO) i klijent. Identifikacioni podaci obe strane navedeni su na stranici 1 Ugovora.

Iznajmljivanje:

 1. a) Klijent dobija skuter opisan u ugovoru o zakupu.
 2. b) Klijent će voziti skuter na svoju odgovornost.
 3. c) Sve cene najma uključuju ograničenu kilometražu (150 km dnevno) osiguranje od odgovornosti za treći deo isključivo od strane vozača, ali ne uključuju troškove goriva niti troškove popravke.
 4. d) Popravka štete nastale tokom perioda najma mora biti plaćena od strane klijenta.
 5. e) Iznajmljivanje, kao i sigurnosni depozit, mora se platiti kreditnom / debitnom karticom ili gotovinom prilikom preuzimanja skutera.
 6. f) U slučaju da klijent odustane od skutera pre isteka dogovorenog perioda najma, iznos najma za rezervisane dane neće biti vraćen. Ako klijent vrati skuter najmodavcu kasnije od dogovorenog perioda (bez prethodnog obaveštenja) mora platiti 200% cene za svaki dan dodatnog najma.
 7. g) Klijent mora poštovati pravila o saobraćaju i parkiranju u Srbiji.  

Klijent je odgovoran za validnost pasoša, lične karte i vozačke dozvole u Srbiji.

300cc skuter: min 23 god.,vozacka dozvola A2 / A i minimum 3 godine iskustva kategorije A2 / A.

Ako vozačka dozvola nije iz zemlje Evropske ekonomske unije ili iz zemlje bez sporazuma sa Srbijom, morate imati međunarodnu vozačku dozvolu (IDP). Isto tako, važeći dokumenti su regulisani zakonom zemlje u kojoj vozite, a ne zemlje porekla dokumenta.

Plaćanje i raskid ugovora

Klijent se obavezuje da plati najmodavcu:

 1. a) cenu zakupa dogovorenu u ugovoru o zakupu na osnovu odabrane tarife, trajanja, osiguranja, dodatne opreme i komplementarnih usluga.
 2. b) saobraćajne kazne, kazne i odgovarajuće sankcije za bilo koju vrstu kršenja zakona koja se može dogoditi iznajmljivaču tokom vožnje unajmljenog vozila.
 3. c) sudske troškove i sudske takse koje mogu nastati najmodavcu kao posledica gore navedenih slučajeva.
 4. d) za neke administrativne procedure.
 5. e) u slučaju da najmodavac ima troškove transporta skutera koje je oduzeto od strane lokalnih vlasti. Pored toga, klijent će biti odgovoran i za plaćanje novčane kazne koja je nastala od zaplene skutera od strane lokalnih vlasti koja će biti naplaćena direktno na kreditnoj kartici klijenta.
 6. g) štete za skuter nastale tokom perioda najma.

Dužnosti klijenta

 1. a) Klijent se obavezuje da će skuter koristiti sa posebnom pažnjom. Sledite uputstva i saobraćajna pravila.
 2. b) Tokom perioda najma, klijent mora redovno pratiti nivo ulja i vode i pritisak u gumama.
 3. c) U slučaju bilo kakve stete klijent je duzan da odmah obavesti najmodavca.
 4. d) Odmah pozvati najmodavca ako postoji bilo kakva sumnja u tehničku ispravnost skutera.

Za klijenta je zabranjeno:

 1. a) da skuter preda osobi koja nije ovlašćena ugovorom o najmu.  
 2. b) da preda skuter na upravljanje osobi ovlašćenoj ugovorom ako ta druga osoba ima zabranu vožnje, ako nema odgovarajuću vozačku dozvolu ili ako nije u stanju da može da vozi.
 3. c) voziti skuter sa zabranom vožnje ili bez važeće vozačke dozvole.
 4. d) koristiti skuter u uslovima neprikladnim za vožnju.
 5. e) koristiti skuter u komercijalne svrhe.

(f) učestvovanje u bilo kojoj vrsti takmičenja, uključujući i test vožnje.

 1. g) koristiti skuter na putu bez asfalta ili na plaži.
 2. h) manipulisanje brojačem obrtaja. U slučaju kvara kilometar sata odmah obavestiti najmodavca.
 3. i) ostaviti skuter kao depozit, prodati ili ostaviti napušten skuter ili njegove sastavne delove, opremu, pribor ili dokumentaciju na način kojim se nanosi šteta najmodavcu u njegovim pravima kao vlasniku ili na bilo kojim drugim pravima na skuteru.
 4. j) parkira skuter izvan parkirnih mesta rezervisanih za motocikle.
 5. k) da napušta Beograd izuzev ukoliko drugačije nije definisano ugovorom.
 6. l) da napušta Srbiju izuzev ukoliko drugačije nije definisano ugovorom.
 7. m) vožnja skutera ukoliko niste u fizičkoj mogućnosti ili pod uticajem alkohola, droge, umora ili sličnih okolnosti.
 8. n) udaljiti se više od 100 km izvan Beograda bez informisanja zakupodavca pre ugovora.

Dužnosti i odgovornost najmodavca RENT A VESPA BEOGRAD DOO:

 1. a) obezbedjuje skuter u potpuno ispravnom tehničkom stanju, čistom i u skladu sa pravilima bezbednosti u saobraćaju.
 2. b) se obavezuje da će klijentu dokazati i obrisati sve lične podatke, osim u slučaju informacija koje su potrebne da se sačuvaju po zakonu i to je neophodno za buduću dokumentaciju, u slučaju saobraćajnih kazni i sl.
 3. c) čuva ugovor klijenta 2 godine.
 4. d) da čuva lične podatke klijenta.
 5. e) odgovorna osoba za čuvanje ličnih podataka i sigurnost dokumenata klijenata – vlasnik i direktor Filip Jovanović, info@rentavespabelgrade.com, +381 69 3322408, RENT A VESPA BEOGRAD DOO

Odgovornost klijenta za štetu:

Klijent je odgovoran za pravilnu upotrebu skutera i troškove nastale usled kvara koje je klijent izazvao, zloupotrebe, nedostatka dodatne opreme, izazivanja nesreća i kršenja saobraćajnih pravila.

Klijent mora platiti 80% vrednosti novog skutera u slučaju da je ukraden ili izgubljen. Od trenutka isporuke i do povratka skutera, klijent je odgovoran najmodavcu za gubitak ili konfiskaciju skutera, štetu prouzrokovanu nesrećom, štete prouzrokovane nepravilnom upotrebom i štete koje smanjuju vrednost skutera koje su nastale za vreme najma i prekoračuju redovnu upotrebu skutera.

U slučaju oštećenja, klijent mora pokriti troškove popravke, fakturisanja i transporta i svih troškova koji su stvarno nastali ili koji su prikupljeni u ekspertskom izveštaju, kao i troškove dijagnostike ili amortizacije. Klijent će platiti 50 eura dnevno za naknadu za gubitak zakupnine, za vreme trajanja popravki.

Pravila koja se moraju poštovati u slučaju nezgode ili oštećenja

Klijent mora odmah obavestiti najmodavca telefonom o načinjenoj šteti, uključujući štetu ili nesreće koje ne uključuju treću stranu. U slučaju nesreće, klijent odmah mora obavestiti policiju. Klijent treba da obezbedi dokaze (svedoke, tragove, itd.), zabeleži podatke o licima koja su učestvovala u nesreći i da uradi sve što može da doprinese potpunom objašnjenju detalja nesreće. Klijent se obavezuje da neće priznati krivicu i da se uzdrži od bilo kakve aktivnosti (plaćanja, naknade) koja može ugroziti osiguranje.

Osiguravajuće pokriće

 1. a) Skuter ima obavezno osiguranje od civilne odgovornosti koje pokriva štetu za treći deo nastao od strane vozača skutera. Klijent treba da zna da je, pored ovog osiguranja, u potpunosti odgovoran za štetu ili za ličnu povredu u sledećim slučajevima:

– ne ispunjavanja obaveza koje su predviđene ugovorom.

– napuštanja mesta nesreće/udesa u bilo kom slucaju.

– u slučaju konzumiranja alkohola, droga i lekova za smirenje.

– prekoračenje perioda najma dogovorenog u ugovoru bez prethodnog obaveštenja najmodavca.

 1. b) Drugi putnik ili pratilac na skuteru neće biti pokriven obaveznim osiguranjem od civilne odgovornosti. U slučaju bilo kakvog problema, klijent mora biti samo onaj koji je odgovoran za bilo kakvu štetu koja se može dogoditi skuteru, osobi drugog putnika ili pratioca, ili trećim licima, ili vozaču ili klijentu.

Povratak skutera

 1. a) Skuter treba vratiti u renta shop, odnosno na mesto definisano ugovorom o najmu.
 2. b) Klijent mora vratiti skuter sa punim rezervoarom, odnosno kako je i preuzeo.
 3. c) Klijent mora vratiti skuter u tačno vreme i datum kao što je potvrđeno ugovorom, zajedno sa svom dokumentacijom, ključevima i svom opremom koja je definisana ugovorom o najmu.
 4. d) Ako prekorači zakazano vreme za povratak skutera za više od 60 minuta, klijentima će biti naplaćeno dodatnih 24 sata.

Zakupodavac može raskinuti ugovor bez prethodne najave, u slučaju da utvrdi razlog zbog kojeg je nemoguće nastaviti najam. Takvi razlozi mogu biti narušavanje informacija koje je klijent dao u pogledu njegovog identiteta ili njegove kreditne sposobnosti, kao i ozbiljno kršenje obaveza ugovora. U slučaju raskida ugovora bez prethodne najave, skuter mora biti vraćen odmah, čak i pre isteka perioda najma.

Završne odredbe

Nema drugih sporazuma sa ovim ugovorom. Svi ugovorni sporazumi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, uključujući i otkazivanje ovog ugovora. Delimična ili potpuna nevaljanost aranžmana u ovom ugovoru neće uticati na valjanost drugih aranžmana. Strane su obavezne da zamene nevažeće aranžmane za druge tačno ekonomskom cilju nevažećeg sporazuma.

U skladu sa ovim ugovorom, klijent se obavezuje da plati iznos novca u navedenim slučajevima.

Nadležnost

Strane se odriču svojih privilegija, apeluju na Prvi osnovni sud u Beogradu za rešavanje bilo kog spora koji se pojavi u vezi sa tumačenjem, poštovanjem ili rešavanjem ovog dokumenta i obaveza u njemu.

Opšti cenovnik:

Izgubljena kaciga – 70 eur

Izgubljeni ključ – 300 eur

Izgubljen sigurnosni lanac – 70 eur

Izgubljena navigacija – 200 eur

Manje sipano goriva – 10 eur / 1 lit

Sipano pogrešno gorivo – 500eur

Vraćeni skuter izuzetno prljav – 10 eur

U slučaju oštećenja, izgrebani delovi skutera će biti revidirani od strane ovlašćenog Piaggio servisnog centra i procena troškova predstavljena klijentu u roku od 24h